Tuyển tập hội nghị > Năm 2017Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

 
   
LỜI NÓI ĐẦU
Trang Bìa
Lời nói đầu
MỤC LỤC
Trang I
Mục Lục
KHOA MÔI TRƯỜNG - 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XV
Khoa Môi trường
KEYNOTE: HƯỚNG TỚI ĐẠI HỌC 4.0 - MỘT SỐ KHÁI NIỆM, VẤN ĐỀ VÀ THÁCH THỨC
Trang XXI
Nguyễn Xuân Hoài
1. TÍNH NHANH ĐỘ THẤM CỦA ĐẤT BẰNG CÁC CÔNG THỨC THỰC NGHIỆM
Trang 3
Trương Quốc Quân
2. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN HÌNH THÁI CỬA SÔNG ĐÀ RẰNG THEO CHU KỲ DÀI HẠN BẰNG ẢNH VỆ TINH VÀ HÀM CHẴN - LẺ
Trang 6
Võ Công Hoang, Nguyễn Trọng Hiệp, Hitoshi Tanaka
3. ỨNG DỤNG CẤU KIỆN MỚI TRONG XÂY DỰNG ĐÊ BIỂN PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT NỀN ĐẤT YẾU
Trang 9
Lê Tuấn Hải, Lê Xuân Roanh, Nguyễn Quang Tùng
4. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN HÌNH THÁI CỬA ĐẠI - SÔNG TRÀ KHÚC VÀ CỬA LỞ - SÔNG VỆ, QUẢNG NGÃI THEO THỜI ĐOẠN DÀI HẠN BẰNG ẢNH VỆ TINH
Trang 12
Võ Công Hoang, Lê Xuân Bảo, Hitoshi Tanaka
5. ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY HÓA LỎNG NỀN ĐÊ HÀ NỘI ĐOẠN TIÊN TÂN - THANH TRÌ
Trang 15
Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Hồng Nam
6. ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN ĐẬP ĐẾN KHẢ NĂNG MẤT NƯỚC CỦA CÁC HỒ CHỨA THUỘC KHU VỰC DÃY HỒNG LĨNH TỈNH HÀ TĨNH, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
Trang 18
Lê Xuân Khâm
7. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MẠCH ĐỘNG ÁP LỰC SAU CÔNG TRÌNH THÁO
Trang 21
Nguyễn Phương Dung
8. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN SƠN LA TỪ SỐ LIỆU QUAN TRẮC ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
Trang 24
Nguyễn Hoàng Long, Phạm Ngọc Quý
9. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TỈ LỆ CHO KẾT CẤU LÕI ĐÊ CHẮN SÓNG DẠNG ĐÁ ĐỔ TRONG CÁC THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÍ
Trang 27
Nguyễn Quang Lương, Nguyễn Văn Thìn
10. TÍNH TOÁN NỐI TIẾP DÒNG CHẨY Ở HẠ LƯU CÔNG TRÌNH
Trang 30
Nguyễn Thế Điện
11. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC HÚT DÍNH ĐẾN HỆ SỐ ỔN ĐỊNH MÁI ĐÊ TẢ ĐUỐNG HÀ NỘI
Trang 32
Nguyễn Công Thắng
12345678910...Trang cuối